POLITYKA PRYWATNOŚCI i REGULAMIN KURSÓW

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Administrator – Health Factory

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące  danych osobowych oraz przysługujących praw uprzejmie prosimy o kontakt drogą e-mailową pod adresem: kontakt@health-factory.pl

HEALTH FACTORY , będąca właścicielem portalu dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe i prywatność była odpowiednio chroniona zgodnie z Polityką Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. Pliki cookies wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem, przyrządzenia oferty oraz do celów statystycznych.

 

§1
DEFINICJE PODSTAWOWE

Administrator – Health Factory

Serwis Internetowy – zwany dalej „Serwisem” umieszczony  pod adresem www.health-factory.pl, jest zarządzany i prowadzony przez firmę  Jan Słoniewicz.

Urządzenie – jest to urządzenie elektroniczne za pośrednictwem którego Użytkownik Serwisu uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego.

Użytkownik Serwisu – jest nim każda osoba, która odwiedza serwis internetowy lub korzysta z jego funkcjonalności: możliwość wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie lub przesłanie bezpośredniego e-maila z zapytaniem.


§2
DANE OSOBOWE PRZEKAZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 

 

 1. Serwis internetowy zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownik
 2. Wszelkie dane Użytkowników Serwisu są zbierane i przetwarzanie zgodnie z Polityką Prywatności, która obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
 3. Państwa dane pozyskujemy w następujący sposób:
  1. kontaktów zainicjowanych przez Państwa przedstawicieli lub pracowników w formie wiadomości e-mail bezpośredniej oraz przesłanej przez formularz kontaktowy z prośbą o ofertę handlową,
  2. ogólnodostępnych baz danych osobowych (KRS, REGON, CEIDG),
  3. kontaktów uzyskanych podczas konferencji branżowych,
  4. podczas kontaktów bezpośrednich z Państwa przedstawicielami i pracownikami,
  5. przesłane przez Państwa przedstawicieli i pracowników przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail,
 4. Administrator serwisu internetowego przetwarza następujące:
  1. Nazwa działalności gospodarczej,
  2. Dokładny adres siedziby firmy
  3. Numer NIP oraz REGON
  4. Adresy e-mail osób odpowiedzialnych za kontakty handlowe i techniczne,
  5. Numery telefonów odpowiedzialnych za kontaktowy handlowe i techniczne,
  6. Imię i nazwisko osób odpowiedzialnych za kontakty handlowe i techniczne,
  7. Treść wiadomości e-mail przesłaną przez Użytkownika Serwisu Internetowego,
 5. Podstawą prawną do przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na zabezpieczeniu danych i dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń.
 6. Użytkownik serwisu ma pełne prawo do wglądu w swoje dane osobowe, przysługuje mu również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. Administrator ma 30 dni na ustosunkowania się do prośby Użytkownika, który powinien wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres: kontakt@health-factory.pl

 

 

§3
INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 

 1. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies, Użytkownik serwisu ma pełna możliwość wyłączenia lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji możliwe będzie dalsze korzystanie z Serwisu Internetowego, pragniemy jednak zaznaczyć, iż wyłączenie obsługi plików cookies przez przeglądarkę może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.
 2. Wszystkie wykorzystywane w serwisie pliki cookiem wykorzystujemy do realizacji wielu funkcji, przede wszystkim do celów statystycznych, reklamowych, analizy funkcjonalności naszego serwisu oraz dostosowanie treści do odwiedzających Użytkowników Serwisu Internetowego.
 3. Stosowane przez HEALTH FACTORY pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika Serwisu oraz jego Urządzenia.
 4. Podmiotem gromadzącym i przetwarzającym dane uzyskane przez pliki cookies jest HEALTH FACTORY
 5. HEALTH FACTORY wykorzystuję następujące pliki cookies
  1. Sesyjne pliki cookies są to pliki tymczasowe, przechowywane w Urządzeniu Użytkownika Serwisu do czasu zakończenia sesji. Przechowywanie zostaje zakończone w chwili wylogowania się, opuszczenia Serwisu Internetowego oraz wyłączenia Urządzenia.
  2. Stałe pliki cookies są to pliki stałe, które pozostają zapisane w Urządzeniu Użytkownika Serwisu na czas określony przez przeglądarkę w parametrach plików cookies lub do chwili ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. System funkcji stałych plików cookies sprowadza się do sprawdzenia oraz określenia nowych i dotychczasowych użytkowników Serwisu Internetowego.
 6. Przesyłane za pośrednictwem Serwisu Internetowego pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących partnerów i reklamodawców w celach statystycznych oraz reklamowych.

 

§4
CELE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

 1. HEALTH FACTORY wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej konfiguracji serwisu:
  1. odczytuje podstawowe parametry Urządzenia, w celu poprawnego dostosowania i wyświetlenia Serwisu Internetowego
  2. wykorzystywanie lokalizacji Użytkownika w celu poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu Internetowego pod względem jego lokalizacji.
 2. Pliki cookies umieszczone na Urządzeniu Użytkownika Serwisu są udostępniane i przetwarzane w celach analitycznych i reklamowych za pomocą Google Analitycs, Google Adwords oraz Pixel Facebook.
 3. Użytkownik Serwisu może edytować i przeglądać informację gromadzone przez sieć reklamową wynikające z plików cookies przy pomocy narządzenia:
  1. Sieć reklamowa Google: https://www.google.com/ads/preferences/
  2. Sieć reklamowa Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update
 1. HEALTH FACTORY wykorzystuje pliki cookies w celu badań i analiz statystyk strony internetowej, które pomagają HEALTH FACTORY zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu Internetowego.
 2. HEALTH FACTORY wykorzystuje pliki Cookiem w celu zbierania anonimowych i ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs, które są zarządzane przez Google Inc z siedzibą w USA.

 

INSTRUKCJA ZMIANY USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI

 

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia tak, aby blokować automatyczna obsługę plików cookies lub zażądać informacji o każdorazowym przesłaniu danych na Twoje urządzenie. W celu zablokowania plików cookies lub wyłączenie niektórych funkcji proszę postępować według poniższej instrukcji. Pragniemy jednak zaznaczyć, iż wyłączenie obsługi plików cookies przez przeglądarkę może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies

Internet Explorer 10

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq

Opera

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pl_PL&viewlocale=pl_PL

REGULAMIN KURSÓW TRENERSKICH HEALTH FACTORY

Organizatorem kursów/warsztatów jest Health Factory

Zwani w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

§1
Zapisy na kurs i płatność

 1. Terminy kursów publikowane są na stronie www – www.health-factory.pl oraz profilu Health Factory w serwisie Facebook.
 2. Zgłoszenie udziału w szkoleniach dokonywane są w formie elektronicznej, poprzez formularz  na oficjalnej stronie www.health-factory.pl
 3. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnik otrzymuje automatyczną wiadomość email, w której są zawarte wszystkie informacje dotyczące płatności oraz potwierdzenia uczestnictwa w kursie.
 4. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończone 18 lat lub ukończeniu 16 lat, pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody na uczestnictwo w kursie przez prawnego opiekuna.
 5. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest przelanie na konto bankowe Organizatora zaliczki za kurs w wysokości 20% kwoty, w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia na kurs. Pozostałą część kwoty należy uiścić na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu.
 6. W przypadku dokonania zapisu na kurs w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia kursu, należy uiścić pełną kwotę za kurs.
 7. Obowiązujące zniżki i promocje: dla studentów i uczniów z ważną legitymacją studencką lub szkolną obowiązuje rabat – 100 zł od ceny kursu, dla kursantów zapisujących się na 4 tygodnie przed rozpoczęciem kuru, obowiązuje rabat – 100 zł od ceny kursu. Rabaty i zniżki nie łączą się.
 8. W przypadku nie spełnienia, któregoś z powyższych punktów Organizator ma prawo do wykreślenia kursanta z listy uczestników kursu.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie na 7 dni przed rozpoczęciem kursu, Organizator zastrzega sobie prawno do niezwracania wpłaconej zaliczki.
 10. W przypadku nieodbycia się kurs w winy Organizatora (lub niezależnie od Organizatora np. niezebranie się wystarczającej ilości kursantów), Organizator zobowiązuje się do zwrotu zaliczki lub wpłaconej kwoty na poczet kursu, w przeciągu 7 dni roboczych.

§2 Płatność w ratach

 1. Pierwszą ratę stanowi zaliczka, czyli 20% wartości kursu, wpłacona na 7 dni po przesłaniu zgłoszenia na kurs.
 2. II rata – 40% wartości kursu musi zostać uiszczona przed rozpoczęciem drugiego zjazdu kursu.
 3. III rata – 40% wartości kursu musi zostać uiszczona przed rozpoczęciem ostatniego zjazdu kursu.
 4. Raty obowiązują jedynie w przypadku kursu weekendowego.
 5. W przypadku skorzystania z rat nie obowiązują promocje, zniżki i rabaty.

§3 Uczestnictwo w zajęciach

 1. Podczas każdego modułu kursu sprawdzana jest lista obecności. Kursant potwierdza swoją obecność czytelnym podpisem.
 2. W przypadku braku obecności kursanta na danym module, Organizator nie ma obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 3. W przypadku braku obecności kursanta na danym module, kursant ma możliwość odrobienia modułu z terminem następnego kursu trenerskiego (zgodnie z terminami podanymi na stronie www.health-factory.pl). Koszt wejścia na siłownię, gdzie odbywa się kurs, pokrywa kursant.
 4. Kursant uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i uszczerbki na zdrowiu oraz nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie.
 5. Każdy uczestnik kursu jest świadomy swojego stanu zdrowia i tego, jaki wpływ na ów stan zdrowia mają ćwiczenia fizyczne. Akceptując regulamin jest pełny i świadomy swojego stanu zdrowia i brak przeciwskazań i urazów do wykonywania aktywności fizycznej.
 6. Podczas trwania kursu, obowiązuje regulamin siłowni, na której odbywają się zajęcia.

§4 Egzamin i certyfikaty

 1. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej
 2. Egzamin teoretyczny zalicza minimum 80% poprawnych odpowiedzi. Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru.
 3. Egzamin praktyczny zaliczany jest zgodnie z wytycznymi przeprowadzania egzaminu praktycznego Protokół egzaminu praktyznego Health Factory spzoo
 4. Certyfikaty wydawane przez Health Factory, kursant otrzyma najpóźniej na 14 dni od zakończenia kursu.
 5. Aby zaliczyć egzamin, należy otrzymać pozytywną ocenę z egzaminu praktycznego i teoretycznego
 6. Kursant ma prawo do odbycia jednej, bezpłatnej poprawki.
 7. Koszt kolejnej poprawki to 150 zł. Wejście na siłownię kursant pokrywa we własnym zakresie
 8. Poprawka odbywa się w terminie egzaminu dla kolejnej edycji kursu.
 9. Na poprawę egzaminu kursant ma maksymalnie 6 miesięcy

§5 Specjalizacja medyczna

Zgodnie z istniejącymi regulacjami prawnymi odnośnie zawodu fizjoterapeuty oraz lekarza, kurs organizowany przez Health Factory-Tomasz Rymanowski oraz Jan Słoniewicz nie upoważnia do wykonywania jakichkolwiek czynności zaliczających się do algorytmów postępowania wyżej wymienionych specjalistów tj. fizjoterapeuta, lekarz oraz inne pokrewne zawody medyczne. 

„Specjalizacja medyczna” to nauka odpowiednich technik dotyczących jedynie zawodu trenera personalnego. Zgodnie z istniejącymi trendami fitness wyróżnia się trenerów o specjalizacji crossfit, trening funkcjonalny, kulturystyka czy powerlifting itp. Specjalizacja medyczna jest więc jedynie nauką odpowiednich ćwiczeń które powinien umieć trener personalny współpracujący np.: z fizjoterapeutą. 

„Specjalizacja medyczna” to również nauka specyficznej nomenklatury która ma jedynie poprawić komunikację między trenerem personalnym oraz innym specjalistom np.: fizjoterapeutą czy lekarzem. 

Program kursu obejmuje więc ćwiczenia z zakresu treningu siłowego, funkcjonalnego, „mobility&stability” potocznie nazywanego „medycznym”, dietetyki i suplementacji, anatomii i fizjologii oraz biznesu trenera personalnego. Analiza odpowiednich segmentów ciała oraz ich ruchomości wynika więc z charakteru pracy trenera personalnego. W celu dobrania właściwych ćwiczeń trener personalny musi wykonać odpowiedniego rodzaju testy, a także „diagnostykę ruchową” tak by dobrać bezpieczne oraz skuteczne ćwiczenia dla swojego klienta. Czynności typu „analiza” czy „diagnostyka” w żaden sposób nie korespondują z czynnościami wykonywanymi przez fizjoterapeutę czy lekarza, a są jedynie zbieżnością słowną. 

§6 Pozostałe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu/warsztatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy bez jakichkolwiek roszczeń.
 2. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Kursów z powodu nie zebrania minimalnej grupy uczestników, która liczy 8  osób. W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o odwołaniu kursu (najpóźniej 24h przed) i ma prawo odstąpić od umowy, uzyskując zwrot poniesionych kosztów (tj. zaliczki, dokonanej opłaty za kurs) lub zarezerwować inny termin kursu o tej samej wartości.
 3. Akceptacja niniejszego regulaminu wiąże się z akceptacją regulaminu klubu fitness w którym prowadzone są zajęcia.
 4. Kursant ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie, ewentualne szkody, których dokona w klubie oraz innych miejscach w których prowadzone są zajęcia.
 5. Materiały z kursu prezentowane w trakcie kursu jak i zamieszczane na grupach FB fanpage Health Factory są integralną częścią kursu. Obowiązuje zakaz ich powielania i kopiowania oraz wykorzystania innego, niż w celach prywatnych.
 6. Materiały z kursu znajdują się w grupie FB na fanpage Health Factory
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od 04.06.2019 r.